• aIMG_9689.JPG
 • careu.jpg
 • DSC01321.JPG
 • DSC02847.JPG
 • DSC_0601.JPG
 • DSC_5853.JPG
 • IMG_0079.JPG
 • IMG_0519.JPG
 • IMG_1122.JPG
 • IMG_1124.JPG
 • IMG_1817.jpg
 • IMG_5066.jpg
 • IMG_6170.jpg
 • IMG_8169.JPG
 • IMG_8462.JPG
 • IMG_9804.JPG
 • IMG_9853.JPG

AVIZ PENTRU ABSOLVENȚI

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere pentru anul de studii 2021-2022
În perioada 01 iulie – 30 iulie 2021, Academia Militară a Forţelor Armate anunţă concurs de admitere la studii superioare de licenţă, la specialităţile:
• Conducerea subunităţilor de infanterie;
• Conducerea subunităţilor de artilerie;
• Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.
Admiterea se va desfășura doar în baza dosarului care va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului, începând cu luna martie până în luna iulie al anului current.

Actele necesare pentru admitere:
1. Cerere — model de înscriere ( se depune la Centrele Militare Teritoriale (raionale şi municipale)
2. Adeverinţa de naştere şi copia acesteia,
3. Copia buletinului de identitate ale candidatului, părinţilor, soţiei (la necesitate) cu domiciliul permanent,
4. Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI (str. Hîncu, 3, municipiul Chişinău, tel.25-51-55),
5. Copia diplomei de Bacalaureat,
6. Referinţa de serviciu, eliberată de la locul de muncă sau de instituţia de invatământ absolvită,
7. Certificat de confirmare a anticorpilor virusului HIV,
8. Curriculum vitae (autobiografie),
9. 6 – fotografii color 3×4 cm,
10. Fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învătământ militar, eliberată de comisiile de profil.
Avantaje - Absolvenţilor Academiei Militare li se acordă:
• Gradul primar al corpului de ofiţeri „locotenent”.
• Permis de conducere categoria „B” „C”.
• Loc de serviciu garantat în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale.
• Asigurare cu spațiu locativ de serviciu;
• Posibilitatea continuării studiilor la ciclul II masterat, ciclul III studii superioare de doctorat;
• Programe de profesionalizare peste hotare;
• Studierea limbilor străine (certificate prin diplomă).
• Studiile, cazarea, echipamentul şi alimentarea — sunt oferite gratuit.
• Informaţii suplimentare la telefonul:
Durata studiilor: 3 ani, cu frecvenţă, în limba de stat.
(022) 82-27-18, (022)82-27-00; GSM – 079771853.