January 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Centrul ştiinţific şi de creaţie al elevilor „Un pas în viitor”

 

Ceban Lilia

Coordonator al Centrului Ştiinţific şi de Creaţie

 

 

 

 

 

 

Tabelul activităţilor extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2020-2021

Nr.

Conţinut tematic

Termen

Responsabil

 

Şedinţa iniţială a Consiliului Societăţii Ştiinţifice.

Discutarea obiectivelor şi a direcţiilor de activitate.

septembrie

Ponomari T.

Senatul liceului

 

Decada „ Să facem cunoştinţă” Activităţi deschise ale cercurilor şi cluburilor pe interese

octombrie

Cîrnaţ M.

Conducătorii cercului

 

Prezentarea pliantelor informaţionale a activităţilor cercurilor şi cluburilor pe interese

octombrie

Conducătorii cercului

 

Proiectarea activităţilor cercurilor şi a cluburilor. Întocmirea planului de activitate

octombrie

Conducătorii cercului

 

Seminar instructiv pentru consilierii claselor: Organizarea lucrului ştiinţific în colectivele de clasă.

septembrie

Ceban L.

 

Concursurile liceale la disciplinele şcolare

noiembrie-

ianuarie

Ceban L, şefii de CM

 

Concursurile în sector, municipale şi republicane la disciplinele şcolare

Ianuarie-martie

Ceban L, Profesorii

 

Concursul pentru Juniori la LLR

decembrie

Profesorii de l.şi lit. română

 

Concursul memorial de Fizică „În memoriam Mihai Marinciuc”, ediţia IX-a

28.11.2020

Olaru V.

Zavtur L.

Mura Şt.

Chiriac S.

 

Concursul municipal „Din istoria neamului”

februarie

Profesorii de l.şi lit. română

 

Concursul de recital „Valeriu Cupcea”

martie

Profesorii de l.şi lit. română

 

Susţinerea tezelor ştiinţifice: cl.X-XII

Susţinerea publică a lucrărilor pentru Conferinţa municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”

Martie

Faza locală

Ceban L

Diriginţii,

profesorii

 

Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă, Talent, Cutezanţă”, cl. a IX-a - a XIII-a,

aprilie

 

Ceban L

 

Concursul municipal la geografie „Sezont Ciubară ”

februarie

Caisîm T. Motruc A.

 

Concursul local la Istoria românilor şi universală „Viitorii Herodoţi”

Ianuarie-februarie

Profesorii de istorie

 

Concursul la Istoria românilor şi universală „Viitorii Herodoţi”, ediţia X-a, cl. V-a- VIII-a

martie

Profesorii de istorie

 

Concursul Naţional de Fizică „Galileo”

decembrie

Ceban L

Olaru V

Chiriac S Zavtur L.

Mura Şt.

 

Concursul Internaţional de matematică Kangourou

martie

profesorii de matematică

 

Conferinţa liceală de totalizare a activităţii liceenilor.

mai

Ceban L

 

Şedinţa de totalizare a activităţii Societăţii Ştiinţifice

Mai

Ceban L, Conducătorii cercului