July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Centrul ştiinţific şi de creaţie

 

Ceban Lilia

Coordonator al Centrului Ştiinţific şi de Creaţie

 

 

 

 

 

 

Tabelul activităţilor extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2021 - 2022

Scopul: Formarea şi dezvoltarea competențelor prin  activitatea stiințifică în domeniile selectate de către elevi în Instituţia Publică Liceul Teoretic „GAUDEAMUS” prin aplicarea tehnologiilor educaţionale şi aTIC;

Obiectiv: programul Centrului ştiinţific şi de creaţie al elevilor îşi propune ca obiectiv primordial încadrarea elevilor în diverse activităţi cu caracter ştiinţific cât şi practic , asigurându-le elevilor de liceu posibilitatea de a studia mai aprofundat disciplinele școlare și cele extracurriculare, de formare a competențelor de activitate științifică, posibilitatea de exprimare a propriei opinii și iniţiative şi de a explora noi orizonturi în domeniul ales.

Propagarea concepții științifice de dezvoltare a lumii și a societății, înţelegerii corecte şi vizualizări perspectivelor de dezvoltare științifică a societăţii crează teren favorabil pentru ameliorarea dezvoltării științei din ţară și de ce nu pentru știința mondială, este o investiţie în viitor, beneficiarii căreia au avantajul de a fi liceenii participanţi ai acestui program.

Pentru o realizare eficientă a programei Centrului ştiinţific şi de creaţie al elevilor coordonatorul proiectului îşi propune să prezinte şi să implice  elevii liceului în  diverse concursuri disciplinare şi  concursuri ştiinţifice de alternativă la nivel local, municipal, republican şi internaţional;

Planul activităţilor extracurriculare preconizate pentru anul de studii 2021-2022

Nr.

Conţinut tematic

Termen

Responsabil

 1.  

Şedinţa iniţială a Consiliului Societăţii Ştiinţifice.

Discutarea obiectivelor şi a direcţiilor de activitate.

septembrie

Ponomari T.

Senatul liceului

 1.  

Decada „ Să  facem cunoştinţă” Activităţi deschise ale cercurilor şi cluburilor pe interese

octombrie

Cîrnaţ M.

Conducătorii cercului

 1.  

Prezentarea pliantelor informaţionale a activităţilor cercurilor şi cluburilor pe interese

octombrie

Conducătorii cercului

 1.  

Proiectarea activităţilor cercurilor şi a cluburilor. Întocmirea planului de activitate

octombrie

Conducătorii cercului

 1.  

Seminar instructiv pentru consilierii claselor: Organizarea lucrului ştiinţific în colectivele de clasă.

septembrie

Ceban L.

 1.  

Concursurile   liceale la disciplinele şcolare

noiembrie-

ianuarie

Ceban L, şefii de CM

 1.  

Concursurile în sector, municipale şi republicane la disciplinele şcolare

Ianuarie-martie

Ceban L, Profesorii

 1.  

Concursul pentru Juniori Iulian Filip

decembrie

Profesorii de l.şi lit. română

 1.  

Concursul memorial de Fizică „În memoriam Mihai Marinciuc”, ediţia IX-a

28.11.2022

Profesorii de fizică

 1.  

Concursul municipal „Din istoria neamului”

februarie

Profesorii de l.şi lit. română

 1.  

Concursul de recital „Valeriu Cupcea”

martie

Profesorii de l.şi lit. română

 1.  

Susţinerea tezelor ştiinţifice: cl.X-XII

Susţinerea publică a lucrărilor pentru Conferinţa municipală „Muncă, Talent, Cutezanţă”

Martie

Faza locală

Ceban L

Diriginţii,

profesorii

 1.  

Conferinţa ştiinţifico-practică „Muncă, Talent, Cutezanţă”, cl. a IX-a - a XIII-a,

aprilie

 

Ceban L

 1.  

Concursul municipal la geografie „Sezont Ciubară ”

februarie

Caisîm T. Motruc A.

 1.  

Concursul local la Istoria românilor şi universală „Viitorii Herodoţi”

Ianuarie-februarie

Profesorii de istorie

 1.  

Concursul la Istoria românilor şi universală „Viitorii Herodoţi”, ediţia X-a, cl. V-a- VIII-a

martie

Profesorii de istorie

 1.  

Concursul Naţional de Fizică „Galileo”

decembrie

Profesorii de fizică

 1.  

Concursul Internaţional de matematică Kangourou

martie

profesorii de matematică

 1.  

Conferinţa liceală de totalizare a activităţii liceenilor.

mai

Ceban L

 1.  

Şedinţa de totalizare a activităţii Societăţii Ştiinţifice

Mai

Ceban L, Conducătorii cercului