July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 • aIMG_9689.JPG
 • careu.jpg
 • DSC01321.JPG
 • DSC02847.JPG
 • DSC_0601.JPG
 • DSC_5853.JPG
 • IMG_0079.JPG
 • IMG_0519.JPG
 • IMG_1122.JPG
 • IMG_1124.JPG
 • IMG_1817.jpg
 • IMG_5066.jpg
 • IMG_6170.jpg
 • IMG_8169.JPG
 • IMG_8462.JPG
 • IMG_9804.JPG
 • IMG_9853.JPG

AVIZ! Admiterea în învățământul liceal, sesiunea 2024

Comisia de admitere a IPLT „Gaudeamus” anunță admiterea înclasa a X-a profil real și umanist pentru anul de studii 2024-2025 conform ordinului MEC al RM nr. 283 din 04.03.2024 și a Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal (ord. MEC nr. 190/2024)
Înscrierea la concurs se va realiza online prin intermediul platformei www.escoala.chisinau.md conform Planului de admitere sesiunea 2024, a IPLT „Gaudeamus”:
Clasa a X-a, profil reali – 60 locuri
Clasa a X-a profil umanist – 30 locuri.
Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal, sesiunea 2024:
Etapa 1 (6-25 iulie 2024)
- 6-15 iulie 2024 — depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
- 17-19 iulie 2024 — concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
- 20 iulie 2024 — anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
- 21-23 iulie 2024 — prezentarea de către candidați a documentelor justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare în liceu.
Etapa 11 (1-10 august 2024) (se organizează doar în cazul necompletării locurilor vacante în etapa I)
- 1-4 august 2024 — depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
- 5 august 2024 — concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
- 6 august 2024 — anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
- 7-9 august 2024 — prezentarea de către candidați a documentelor justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare în instituție.
Dosarul abiturientului trebuie să conțină următoarele acte:
1. Certificatul de absolvire a gimnaziului (original);
2. Copia autentificată a Certificatului de absolvire a gimnaziului de către instituția pe care ați absolvit-o.
3. Copia adeverinței de naștere și/sau a buletinului de identitate;
4. Copia buletinului de identitate a unui părinte/tutore legal;
5. Certificatul medical 086/27U de la medicul de familie;
6. Extras din Cartea medicală cu informația despre vaccinurile administrate de la medicul de familie;
7. 4 foto 3x4;
8. Cererea de admitere, care va fi completată la prezentarea dosarului.
P.S. Dosarele incomplete sau neprezentate în termenii anunțați NU VOR FI ACCEPTATE, iar locurile în clasa a X-a vor fi declarate vacante!
Concursul de admitere se va face în baza mediei de concurs calculată conform formulei:
La profiIul real, înmatricularea se face în ordinea descreșterii mediei de concurs(MC), calculatl cu două zecimale fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): Matematică, Biologie, Fizică, Chimie, Informatică și media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:
MC = (MNA x 0,5) + (MNE x 0,5)
La profilul umanist, înmatricularea se face în ordinea descreșterii mediei de concurs (MC), calculată cu două zecimale, fără rotunjire, constituită din media notelor anuale la disciplinele de profil (MNA): Limba de instruire, Limba străină (de regulă, prima, în cazul în care s-au studiat două limbi străine), Geografie, Istoria romănilor și universală și media notelor de la examenele de absolvire a gimnaziului (MNE). Calculul mediei de concurs se face după cum urmează:
MC = (MNA x 0,5) + (MNE x 0,5)
(Extras din Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal (ord. MEC nr. 190/2024)

Clipe de neuitat

Clipe de neuitat de la Competiția Europeană a Companiilor Școlare!
Bravo, dragi elevi! Ați dus faima „Gaudeamus” în Europa!

Sesiunea suplimentare a examenelor

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei municipiului Chișinău aduce în atenția comunității programul desfășurării sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire.
Gimnaziu:
 • 01 iulie 2024 – Limba și literatura română, alolingvi
 • 02 iulie 2024 – Matematica
 • 03 iulie 2024 – Limba de instruire
 • 04 iulie 2024 – Istoria românilor și universală
Bacalaureat:
 • 15 iulie 2024 – Limba și literatura română, alolingvi
 • 16 iulie 2024 – Limba de instruire
 • 17 iulie 2024 – Limba străină
 • 18 iulie 2024 – Disciplina de profil
 • 19 iulie 2024 – Disciplina de solicitare
 • 22 iulie 2024 – Limba și literatura maternă
Părinții și profesorii joacă un rol crucial în sprijinirea și încurajarea elevilor pe parcursul acestei perioade. Asigurați-vă că elevii au un mediu de studiu adecvat și că își mențin echilibrul între studiu și odihnă.
Dorim tuturor elevilor mult succes în pregătirea și susținerea acestor examene importante! Reamintim că este esențial să vă organizați timpul eficient, să revizuiți temeinic materialele de studiu și să abordați examenele cu încredere și calm.

Competiția Europeană a Companiilor Școlare

Competiția Europeană a Companiilor Școlare, or. Catania, Italia.
CȘ ,,WoodDesogn" de la IP LT,,Gaudeamus" care reprezintă Republica Moldova la această competiție își prezintă produsele în fața unui juriu internațional. Calitatea video-ului cu tefonul este slabă, dar prestația echipei a fost la înălțime.

Ceremonia de decernarea a premiilor

Ceremonia de decernarea a premiilor pentru câștigătorii concursurilor la Tekwill!
Minutul 41.13 - elevii din „Gaudeamus”! Ura!