Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a avut o ședință de lucru cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare privind modul de organizare a testării naționale în învățământul primar și a examenelor naționale de absolvire, în cadrul căreia au fost discutate toate propunerile privind desfășurarea sesiunii de examene 2021, în condițiile impuse de situația epidemiologică.

Astfel, au fost descongestionate programele pentru organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat. Acest lucru presupune că din lista subiectelor pentru examen au fost scoase anumite părți.

Echipa #diez a făcut o selecție de tot ce a fost exclus de la examenul din 2021 pentru elevii de la profil umanist, dacă vreți să vedeți ce a fost exclus pentru elevii de la profil real, vedeți în această știre: Subiecte excluse la profilul real

Limba și literatura română

#1. Curente moderniste. Viziuni și mărci stilistice (nu se vor evalua aspectele de istorie și teorie literară specifice acestui subiect)

#2. Axa lexicală și câmpurile lingvistice: semantic, derivativ, noțional.

Limba Franceză

Conținuturi, domenii tematice:

#1. Domeniul public: Mijloace moderne de comunicare în masă.

#2. Domeniul cultură și civilizație: a. Personalități din sfera culturală/știintifică/sportivă.

b. Progresul tehnologic în societatea avansată; realizări tehnologice marcante în țara limba căreia se studiază; universul mass-media

 Elemente de construcție a comunicării:

#1. Pronumele: Pronumele en si

#2. Verbul: modul condițional (trecut)/ modul conjunctiv (trecut)

Limba Engleză

Conținuturi, domenii tematice:

#1. Domeniul public: Mijloace moderne de comunicare în masă.

#2. Domeniul cultură și civilizație: a. personalități din sfera culturală: cunoașterea celor mai cunoscuți actori de teatru și cinema din țara limbii țintă; cunoașterea muzicienilor, interpreților, si pictorilor țării limbii țintă);

b. repere de cultură și civilizație ale spațiului cultural a țării limba căreia se studiază: evoluția dezvoltării și impactul artei scenice, cinematografului, muzicii si picturii țării limbii țintă;

c. universul mass-media. publicitatea.

Elemente de construcție a comunicării:

a. ordinea adjectivelor;

b. utilizarea structurilor I wish/If only;

c. infinitivul/gerunziul cu funcție sintactică de subiect

d. utilizarea verbelor can’t/couldn’t care exprima imposibilitatea sau neîncrederea; must care exprimă deducția, o concluzie logică sau probabilitatea referitoare la trecut; may/might care exprimă presupunerea sau posibilitatea că o acțiune care să fi avut loc în trecut.

Elemente de sintaxă

a. concordanta timpurilor la condițional (III)

b. utilizarea următoarelor structuri: (1) subordonată adverbială, (2) propoziție adverbială introdusă printr-un conector de propoziție; (3) propoziție subordonată atributivă explicativă, (4) propoziție subordonată atributivă determinativă.

Matematica

#1. Matrice. Determinanți. Sisteme de ecuații liniare. Operații cu matrice. Calculul determinanților de ordinul II, III. Sisteme de ecuații liniare. Regula lui Cramer.

Istoria românilor și universală

#1. Relațiile internaționale. Diplomația europeană: de la rațiunea de stat la echilibrul european.

#2. Rivalitățile marilor puteri în contextul relațiilor internaționale (1870-1914 ). Rivalitățile ruso-austro­-otomane și consecințele lor pentru Țările Române. Anexarea Bucovinei la Imperiul Austro-Ungar și a Basarabiei la Imperiul Rus.

#3. Obținerea independenței României. Politica externă a României la răscrucea secolelor al XIX-lea- al XX-lea.

#4. Primul Război Mondial

#5. Sistemul colonial mondial

#6. Cultura modernă, Stiluri artistice: baroc și clasicism

#7. Cultura Țărilor Române si a României (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – 1918).

#8. Studiu de caz: Situația culturii din Basarabia în componenta Imperiului Rus.

Geografia

Caracterizarea statelor: Marea Britanie, Germania, Franța, România, Federația Rusă, Japonia, China, India, SUA, Brazilia: aprecierea poziției economico­-geografice; condițiile si resursele naturale; populația, ramurile economiei.

Fizica

#1. Curentul electric stationar.

#2. Legile lui Ohm pentru o porțiune de circuit și pentru un circuit întreg (simplu).

#3. Medii conductoare de curent electric.

#4. Curentul electric în semiconductoare. Jonctiunea p-n. Aplicatii ale semiconductoarelor.

#5. Optica geometrică

#6. Elemente de astronomie

Chimia

#1. Fenolul: proprietățile fizice. Identificarea fenolului cu clorură de fier (III) (fără ecuația reacției).

#2. Reacția de identificare a aldehidelor cu hidroxid de cupru (II).

#3. Formula de structura generala a grăsimilor. Hidroliza si oxidarea completă a grăsimilor (schematic, produșii obținuți, condiții de reacție), rolul biologic al acestor procese.

#4. Noțiunea de săpunuri, detergenți sintetici, rolul lor. Importanta protecției mediului ambiant contra poluării cu detergenți.

#5. Glucoza: reacțiile de oxidare (identificarea cu soluție amoniacală de oxid de argint, cu hidroxid de cupru), reducere

#6. Oxidarea (arderea), deshidratarea (carbonizarea) celulozei.

#7. Aminele – derivați ai amoniacului. Clasificarea. Alchilaminele primare (metilamina, etilamina). Compoziția, structura, nomenclatura, proprietăți fizice.

#8. Anilina. Sinteza anilinei. Utilizarea anilinei la producerea coloranților, preparatelor medicinale. Legătura genetică a anilinei cu alte clase de compuși organici: alcani – alchene – alchine – benzen – nitrobenzen – anilina.

#9. Formarea peptidelor prin reacția de policondensare a doi a-aminoacizi. Structura primară a proteinei. Proprietățile fizice.

#10. Grad de polimerizare, masă moleculară medie. Structura liniară, ramificată si spațială a polimerilor.

#11. Compuși macromoleculari artificiali (fibre acetat-fără formula de structură), Fibrele artificiale.

Biologia

#1. Nutriția. Sistemul digestiv si digestia la om. Afecțiuni ale sistemului digestiv. Igiena sistemului digestiv.

#2. Excreția. Sistemul excretor la om. Afecțiuni ale sistemului excretor. Igiena sistemului excretor.

#3. Sistemul reproducător și reproducerea la om. Sistemul reproducător la om. Fecundația, gestația și nașterea la om. Dezvoltarea postnatală la om. Afecțiuni ale sistemului reproducător. Igiena sistemului reproducător.

Informatica

Subprograme – proceduri:

#1. Comunicarea între program/procedura apelant și procedură apelată;

#2. Domenii de vizibilitate (cu structura de bloc ce cantine proceduri);

#3. Sintaxa declarațiilor de subprograme – proceduri;

#4. Sintaxa apelurilor de subprograme – proceduri.

Întreg documentul cu decizii îl vedeți aici

Sursa: https://diez.md