March 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Activitatea Centrului Informaţional


Dicusar Laura

Responsabil al Centrului TI

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu cadrele didactice

 

Nr.

Activitatea

Termeni de realizare

Responsabili

1

Utilizarea în procesul didactic a lecţiilor din pachetul de soft educaţional Ael la disciplinele chimie, fizică, matematică, istorie, biologie, etc.

Pe parcursul anului

Profesorii, care au trecut curs de formare Ael

2

Oferirea suportului tehnic în cabinetul Ael.

Pe parcursul anului

Dicusar L., laboranţii

3

Consultaţii şi suport necesar în procesul de proiectare a orelor cu utilizarea TIC.

Pe parcursul anului

Dicusar L.

4

Colaborarea cu profesoriipentru desfăşurarea lecţiilor în cadrul proiectului „Conectează-te. TIC”

Pe parcursul anului

Dicusar L.

5

Dezvoltarea şi menţinerea în stare de lucru a bazei de date cu lecţii din aplicaţia Ael, dar şi a altor soft-uri educaţionale.

Pe parcursul anului

Dicusar L., profesorii, laboranţii

 

6

Completarea bazei de date cu lecţii şi secvenţe de elecţii electronice.

Pe parcursul anului

Profesorii de diverse discipline

7

Organizarea lucrului Centrului Informaţional în cabinetele de informatică.

Pe parcursul anului

Dicusar L.

8

Dezvoltarea proiectului eȘcoala

Pe parcursul anului

Dicusar L., Boțoc L.,profesorii,laboranţii

9

Dezvoltarea, completarea site-ului liceului, inclusiv prin implicarea şi încurajarea participării la diferite nivele în acest process a elevilor şi profesorilor.

Pe parcursul anului

Leon R., Şpac S.

10

Menţinerea în funcţiune a reţelei Liceului

Pe parcursul anului

Leon R., Şpac S.

11

Colaborarea cu organizaţia StarNEt

Pe parcursul anului

Dicusar L., Leon R.,Şpac S.

12

Completarea registrelor On-line oferite de StarNEt

Pe parcursul anului

Dicusar L., Leon R.,Şpac S.

13

Utilizarea TIC în cadrul şedinţelor cercurilor, a orelor de dirigenţie, a adunărilor cu părinţii.

Pe parcursul anului

Dicusar L., profesorii,laboranţii

14

Totalurile activităţii Centrului Informaţional al Liceului

Mai

Dicusar L.

 

Lucrul cu elevii

 

In cadrul Centrului Informaţional va activaConsiliul Centrului Informaţional

 

Nr.

Activitatea

Termeni de realizare

Responsabili

1

Alegerea Consiliului Centrului Informaţional (CCI).

Septembrie

Dicusar L., membrii CCI

2

Asigurarea predării cursului “Aplicații Scratch” la cercul de informatică

Pe parcursul anului

Dicusar L., laboranţii

3

Implicarea elevilor în elaborarea blog-urilor claselor.

Pe parcursul anului

membrii CCI

4

Implicarea elevilor în elaborarea blog-urilor pentru diferite discipline şcolare.

Pe parcursul anului

membrii CCI

5

Elaborarea lecţiilor electronice şi/sau a momentelor de lecţii electronice la diferite obiecte.

Pe parcursul anului

Profesorii Liceului înpreună cu elevii cu suportul profesorilor de informatică şi membrii CCI

6

Organizarea seminarelor de elaborare a prezentărilor Power Point pentru clasele a 7-a, 9-a, a 10-a.

Octombrie – Decembrie 2015

Dicusar L., membrii CCI

7

Organizarea seminarelor de elaborare a blogurilor.

Octombrie - Decembrie

Dicusar L., membrii CCI

8

Organizarea seminarelor practice cu elevii de utilizare a TIC:

-hard-ul, -soft-ul, -Internet

Pe parcursul anului

Dicusar L., membrii CCI

9

Asigurarea bunei desfăşurări a Olimpiadelorla Informatică

Liceale

Sector

Municipiu

 

 

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Dicusar L., laboranţii

10

Seminare: Reţeaua Internet. Tehnologii de cooperare în reţea. Pericolele utilizării Internet-ului.

10-14 Februarie 2016

Dicusar L., membrii CCI

11

Organizarea desfăşurării săptămînii informaticii în Liceu

Februarie 2016

Dicusar L., Boţoc L., membrii CCI

12

Oferirea consultaţiilor la TIC elevilor, care utilizează hard-ul şi soft-ul din cabinetul de informatică după ore.

Pe parcursul anului

Dicusar L., membrii CCI

 

Totalurile activităţii Centrului Informaţional

Mai 2016

Dicusar L., membrii CCI