Centrul de voluntariat şi caritate


Botnari Doina

Responsabil al Centrului de Voluntariat şi Caritate

 

 

 

 

 

 

Planul de activitate a Centruluide Voluntariat şi caritate

 

Nr.

Termen de realizare

Activitatea

Responsabil

Note

1.

Septembrie

- Formarea Centrului de Voluntariat şi caritate;

Înrolarea noilor membri;

- Şedinţe de mentorat şi team building pentru consolidarea colectivului;

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

2.

Octombrie

- ”Balul Bobocilor”

- ”This is Halloween”

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

3.

Noiembrie

- ”English Is Fun!”- acţiune de profesare a limbii străine

”Biblioteca din hol”-acţiune socială de promovare a lecturii

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

4.

Decembrie

- Acţiuni de caritate „Povestea de iarnă”,

Caravana de Crăciun.

Revelion 2015.

-”My shoebox”- actiune de caritate

Festivalul Voluntarului „Fii mîndru că eşti voluntar!”

 

Campania informaţională de promovare a activismului civic ,,E timpul să fim altfel!”

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

DGETS

 

 

Doina Botnari

DGETS

 

5.

Ianuarie

„Voluntariatul – implicare activă în folosul comunităţii”

 

-Teatru social-colectare de fonduri

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

6.

Februarie

-Dragobete

 

-Bunica online - training pentru bunici

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

7.

Martie

- Mărţişor – activităţi de agrement;

-Hai cu noi, vino la noi!-campanie de promovare a imaginii instituţiei

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

8.

Aprilie

Ziua Glumelor şi a Umorului;

Caritate Pascală;

Teatru social-colectare de fonduri

Flashmob ”Liceul de vis - liceul meu!

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

9.

Mai

-O zi cu bicicleta! Campanie de promovare a transportului ecologic

”Schimb ţigara pe o bomboană!” campanie contra fumatului

Doina Botnari, Centrul de Voluntariat

 

Centrul ecologic


Motruc Ala

Responsabil al Centrului Ecologic

 

 

 

 

 

 

Educaţia ecologică: interesant şi util

Geniul omenesc nu va putea nicicînd născoci invenţii

mai desăvîrşite ca acelea create de natură,

în care nu lipseşte nimic şi

nimic nu-i de prisos!

Formarea la elevi a unei atitudini grijulii faţă de natură este un proces destul de complex şi de lungă durată. Finalităţile educaţiei ecologice ar trebui să devină nu doar captarea unor cunoştinţe teoretice de către elevi, ci şi dezvoltarea unei sensibilităţi emoţionale, dezvoltarea unei dorinţe de a ajuta, de a îmbunătăţi starea mediului înconjurător. În acest scop am putea organiza următoarele activităţi:

Nr.

Perioada

Activităţi

 

1.

Septembrie

-instruirea membrilor centrului de ecologie (responsabili pe clase)

-discutarea planului de activităţi a Centrului de Ecologie

-23 septembrie – Ziua mondială a Curăţeniei, concurs ,,Cea mai amenajată clasă”

-oformarea standului informativ

-repartizarea terenurilor din jurul liceului pentru organizarea curăţeniei

-întocmirea graficului şedinţelor cu responsabilii de ecologie pe clase

2.

 

Octombrie

Noiembrie

Bilunarul ecologic de toamnă

-controlul curăţeniei terenului din jurul liceului,

-organizarea controlului curăţeniei generale înaintea vacanţei de toamnă;

Maratonul ecologic – elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a,a IX-a, a X-a;

Compania de promovare a modului sănătos de viaţă - ,,Pro Sănătate”

Realizarea unui proiect educaţional ,,Un stil de viaţă sănătos”, cu următoarele activităţi:

1.Ora de clasă ,,Un stil de viaţă sănătos” – noiembrie 2015

2.,,Minte, suflet şi literatură” – noiembrie – decembrie 2015

3.,,Sportul – izvor de sănătate” – octombrie-noiembrie 2015

3.

Decembrie

-prezentarea rezultatelor tuturor activităţilor desfăşurate de Centru de Ecologie pe preioada semestrului I

4.

Ianuarie Februarie

Concurs ecologic ,,Gîndesc Eco”

-buletine informaţionale care vor conţine ,,Reguli de comportare în natură”

-proiect ,,Un pas verde înainte” studiază posibile utilizări ale plantelor medicinale locale.

5.

Martie

Aprilie

Bilunarul ecologic de primăvară

- 22 martie - Ziua mondială a apei,

- 3 aprilie - ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră”;

-acţiuni de salubrizare cu genericul ,,Eu fac curat, dar tu?;

-expoziţii de fotografii ,,Natura plaiului natal”,

- 7 aprilie – Ziua mondială a sănătăţii – program de promovare a protecţiei mediului cu genericul ,,Un mediu curat – o viaţă sănătoasă”;

-organizarea curăţeniei în liceu şi pe teritoriul din jurul liceului înainte de sărbătoarea Învieii Domnului;

- 22 aprilie – Ziua mondială a Pămîntului – concursul desenului pe asfalt;

-concursul posterelor ,,Pămîntul peste milenii”;

- oră de clasă cu tematice respective.

6.

Mai

-proiect ,,Un parc cu verdeaţă – o şansă la viaţă” – sădirea florilor pe parcelele adiacente liceului,

-organizarea curăţeniei generale în sălile de clasă înainte de vacanţa de vară;

- 22 mai – Ziua mondialăa biodoversităţii;

- 31 mai – Ziua Internaţională ,,Fără fumat”,

-prezentarea notei informative despre activitatea centrului de ecologie în anul de studii 2015-2016

  

Planul de activitate al Centrului de Educaţie Economică


Andoni Vitalie

Responsabil al Centrului de Educaţie Economică

 

 

 

 

 

 

Planul de lucru al Centrului de Instruire Economică Liceală pentru anul de studii 2015 – 2016 (C.I.E.L.)

 

Nr.

Lunile

Activităţi

Responsabili de realizare

Notă

1.

Septembrie

·Proiectarea şi aprobarea activităţii CIEL;

·Proiectarea, aprobarea şi organizarea lucrului cercului de economie „Antreprenorul”, formarea grupelor de lucru;

·Prezentarea şi publicitatea CIEL în cadrul săptămînii „Să facem cunoştinţă”;

·Asigurarea cu manuale a elevilor din clasele cu profil economic nou-formate;

·Renovarea contractului de colaborare cu JA Moldova.

Andoni V.

Administraţia liceului.

Andoni V.,

 

Andoni V.

 

Andoni V.

Diriginții

Andoni V., Administraţia liceului.

 

2.

Octombrie

·Demarareaactivităţii cercului de economie „Antreprenorul”, stabilirea orarului de lucru şi controlul realizării;

·Constituirea şi instruirea Consiliului Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

·Pregătirea documentaţiei bancare, a instrucţiunilor necesare concursului.

Andoni V.,

 

 

Consiliul Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

 

3.

Noiembrie

 

 

 

 

 

Ultima săptămînă a lunii.

·Seminarul consilierilor economici/preşedinţilor companiilor şcolare;

·Elaborarea planurilor de afaceri ale companiilor, servicii de consultaţie;

·Concursul planurilor de afaceri, acordarea autorizaţiilor de activitate.

·Înregistrarea echipelor pentru participarea la concursul republican şi european „TITAN 2015”

Andoni V., diriginții,

 

Consiliul Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

 

 

4.

Noiembrie -

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

·Concursul liceal „Compania şcolară 2015”, producem, vindem, cumpărăm, obţinem profit;

·Activitatea băncii liceale de schimb valutar şi depozitare a profitului companiilor;

·Distribuirea veniturilor bancare acţiunilor de binefacere, colaborare cu Ministerul Muncii şi protecţiei sociale;

·Totalurile concursului „Compania şcolară 2015”.

·Concursul republican şi european „TITAN 2016”

Andoni V.,

 

 

Consiliul Organizatoric al concursului liceal „Compania şcolară 2015”;

Colaboratorii Băncii liceale;

Centrul de binefacere liceal;

 

5.

Ianuarie

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere.

·Pregătirea olimpiadei liceale la economie, înscrierea participanţilor;

·Concursul republican şi european „TITAN 2016”

Andoni V.,

 

Centrul de binefacere liceal

Colaboratorii Băncii liceale;

 

6.

Februarie

 

Săptămîna II

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere.

·Olimpiada liceală la economie, selectarea echipei liceale de participare la concursul regional de economie;

·Concursul „TITAN 2016”

Andoni V.,

 

Colaboratorii Băncii liceale;

 

 

7.

Martie

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere;

·Organizarea şi petrecerea Olimpiadei de sector la economie;

·Totalurile participării echipelor liceale la Concursul „TITAN 2016”;

·Pregătirea ehipei liceale de participare la Olimpiada republicană de economie.

Andoni V.,

 

Colaboratorii Băncii liceale;

 

JA Moldova.

Andoni V.

 

8.

Aprilie

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere;

·Concursul republican la economie.

·Totalurile activităţii cercurilor de economie.

Andoni V.,

Colaboratorii Băncii liceale;

JA Moldova

 

9.

Mai

·Administrarea depozitelor bancare ale companiilor, activităţi de binefacere;

·Totaluriel activităţii CIEL.

Andoni V.,

Administraţia liceului.

Administrația AO „ Gaudeamus”

 

 

Coodonator C.I.E.L.: Andoni Vitalie

Profesor de istorie şi economie.

Serbări şi activităţi tradiţionale.

Activităţi cognitive, culturale şi de agrement:

 

Nr

Termen de rea-lizare

Conţinutul tematic

Locul desfăşurării

Mod de reali-zare

Responsabil

1.

26 august

„Întruniri liceale” – cunoştinţă cu liceul şi posibilităţile de încadrare în activităţile extracurriculare

SF

Training

Ponomari T.

Andoni V.

2.

1 septembrie

Ziua cunoştinţelor - acţiuni consacrate începutului noului an de studii 2015-2016

scuarul liceal

careu

Ponomari T.,

Andoni V.

3.

1 septembrie

Prima oră de dirigenţie la libera alegere a dirigintelui

sălile de clasă

lecţie

Andoni V.

Diriginţii

4.

8-12 septembrie

Săptămîna manualului în şcoală

Biblioteca

training

Perţu V.

5.

21 septembrie

Ziua Internaţională a Păcii

scuar, săli de clasă

Flash mob

ore de dir.

Cîrnaţ M.

Consiliul liceal

6.

28 septembrie

Ziua Mondială a Dreptului de a Şti

scuar, săli de clasă

Flash mob

ore de dir.

Ciobanu Z.

Ponomari T.

7.

17-28 septembrie

Decada „Să facem cunoştinţă” – prezentarea şi publicitatea cercurilor liceale.

SF, holuri, săli de clasă.

Prezentări, concerte, expoziţii

Andoni V. Ponomari T.,

cond. de cerc.

8.

1-12 septembrie

1-12 februarie

1-12 mai

Decada educaţiei rutiere „Atenţie – Copii!”, organizarea acţiunilor de sensibilizare a opiniei publice

Săli de clasă, SF, SA

Ore de dir.,

Mese rotunde, discuţii

Andoni V..

Diriginţii

9.

septembrie 2015

Acţiuni europene „Săptămîna Europeană a Mobilităţii”

liceu

diverse

Andoni V.

Cîrnaţ M.

Diriginţii

10.

septembrie 2015 – mai 2016

Proiect social: „Importanţa apei pentru sănătatea copiilor”

Liceu, municipiu

diverse

Motruc A.

11.

02 octombrie

Ziua Pedagogului

SF

Concert

Diriginţii claselor a 12-a

12.

05-09 octombrie

Maratonul Ecologic

scuarul liceului

concurs

Motruc A.

Şendrea M.

Muntean S.

diriginţii

13.

05 – 13 octombrie

Concursul: „Oraşul meu – mîndria mea”

liceu

concurs

Andoni V.

Cîrnaţ M.

Diriginţii

14.

12-13 octombrie

Toamna de aur

SF

concurs

Cimpac N.

Caisîm T.

15.

13 octombrie

Hramul liceului

SF

Masă rotundă, slujbă rel.

Doibani T.

Motruc A.

16.

octombrie

Educaţie prin experienţă

DGETS

Proiect educaţional

Cîrnaţ M., CL

17.

octombrie

Concursul municipal de aranjament floristic

COTN

concurs

Motruc A., Caisîm T., Noroc V.

18.

22 octombrie

Iniţierea în liceeni

SF

concurs

Ponomari T.

19.

3 octombrie

Balul Bobocilor

SF

Concurs

Diriginţii claselor a 10-a

20.

 

 

 

27 octombrie

22 decembrie

9 martie

19 mai

26 noiembrie

17 decemrie

25 februarie

5 noiembrie

21 ianuarie

24 martie

12 mai

 

Activităţi educaţionale cu elevii din clasele a V-a nou-formate:

“În toamnă ca-ntr-o poveste”- 5 real 3

“Feeria de Crăciun”- 5 real1

« O floare pentru scumpa mamă» - 5 lm

«În grădina copilăriei»- 5 real 2

”Festivalul tradiţiilor de toamnă ”- 6 lm şi 6 real3

”O aventură pe portativ”- 6 real1

”Deştepţii şi deşteptele” – 6 real2

”Poezie, muzică, culoare” – 7 real 2

”Miracolul cuvintelor cerne fără răgaz” – 7 lm

”În lumea tainelor ştiinţei”- 7 real 1

”O călătorie în jurul lumii” -7 real 3

 

 

SF

SF

SF

SF

Concursuri interactive, muzicale, distractive

T. Ponomari, diriginţii claselor a 5-a – a 6-a şi a 7-a

21.

Octombrie 2015 – martie 2016

Concursul national de creaţie literară „Scrisoare mamei”

Minicipiu, DGETS

concurs

Profesorii de l. şi lit. rom

22.

Octombrie 2015 – aprilie 2016

Concursul Companiilor şcolare

liceu

concurs

Andoni V.

23.

17 noiembrie

Ziua naţională a Tineretului şi Ziua Internaţională a Studenţilor

SA

training

Cîrnaţ M.

24.

Noiembrie-

Concursul municipal „O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viaţă”, consacrat Zilei internaţionale de combatere a maladiei SIDA

Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină”

Concurs

Motruc A. Ponomari T.

25.

19 noiembrie

Ziua mondială de prevenire a abuzului faţă de copii.

Săli de clasă

Masă rotundă

Cîrnaţ M. Diriginţii

26.

20 noiembrie

Ziua mondială a drepturilor copilului

Liceu

Flash mob

ore de dir.

Cîrnaţ M.

27.

Noiembrie

Aprilie

Campania de promovare a modului sănătos de viaţă „PRO Sănătate”

Liceu

Plan de activitate

Motruc A.

28.

9-20 noiembrie

Decada informaţională„Cunoaşte-ţi drepturile”

Liceu

Plan de activitate

Andoni V., prof. de ed. civ.

29.

7 – 24 decembrie

Acţiuni de caritate „Povestea de iarnă”, Caravana de Crăciun.

Orfelinate, spitale, case de copii

Vizite, reprezentaţii

Andoni V.

30.

Decembrie

Festivalul-concurs municipal al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Să trăiţi, să-nfloriţi”

Teatrul „E. Ionescu”

Concurs

Andoni V.

31.

Decembrie

Festivalul Voluntarului „Fii mîndru că eşti voluntar”

Teatrul de Operă şi Balet „M.Bieşu”

Festival

DGETS

32.

23 decembrie

Concursul liceal „Colinde colinde...”

SF

Concurs

Cîrnaţ M.

33.

21-24 decembrie

Divertisment artistic dedicat sărbătorilor de iarnă.

SF, holuri, săli de clasă

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

Ponomari T.

34.

Decembrie

Campania informaţională de promovare a activismului civic ,,E timpul să fim altfel!”

DGETS, instituţiile de învăţământ preuniversitar

Campanie informaţională

Centrul de voluntariat şi caritate

35.

24 decembrie

Întîlnirea cu absolvenţii

SF, săli de clasă

Plan de activitate

Ponomari T.,

Dir. cl. a XII-a

36.

Ianuarie-aprilie

„Umăr la umăr”

DGETS

Proiect comunitar

CL, Cîrnaţ M.

37.

Ianuarie

„Voluntariatul – implicare active în folosul comunităţii”

DGETS

Dialog public

 

38.

11-22 ianuarie

Eminesciana

Liceu

Plan de activitate

CM de filologie

39.

10 februarie

Ziua siguranţei pe Internet

Liceu

Victorină

Dicusar L.

40.

24 februarie

Dragobetele: Miss „GAUDEAMUS”

Liceu

Concurs

Ponomari T.

Cîrnaţ M.

41.

martie-mai

Concursul municipal „Ploaia de stele” (ediţia a IX-a)

Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină”

Concurs

Andoni V.,

Cîrnaţ M.

42.

martie-mai

Concursul municipal „Din istoria neamului – Cîntare limbii române”

Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină”

Concurs

Ponomari T.

43.

1 martie

Mărţişor

SF

Concert

Ponomari T.

Motruc A.

44.

2 martie

Ziua comemorării veteranilor de război pentru Independenţă

liceu

diverse

Andoni V., diriginţii

45.

3 martie

„Sărut, femeie, mîna ta...”

SF

Concert

Cîrnaţ M.

Ponomari T.

46.

Martie-aprilie

Bilunarul ecologic

COTN, liceu

Plan de activitate

Motruc A.

47.

Martie-aprilie

Festivalul concurs „La fîntîna dorului”

Conform orarului

Concursul col. de dans popular

Andoni V., Cîrnaţ M.

48.

22 martie

Ziua mondială a apei (sesiune de referate şi comunicări)

DGETS, liceu

Plan de activitate

Motruc A.

49.

Aprilie-mai

Organizareaparticipării la zilele uşilor deschise în instituţiile de învăţământ profesional şi universitar

Instituţii de învăţământ prof. şi universitar

Prezentări, excursii

CMIOP

50.

Aprilie

Concursul pentru cel mai reuşit proiect al orei de dirigenţie.

DGETS

Concurs

Andoni V.

Cîrnaţ M.

51.

7 aprilie

Ziua mondială a sănătăţii

Liceu

Flash mob

ore de dir

Motruc A..

Kovalskaia E.

52.

Aprilie-mai

Concursul „Tînărul plastician - 2016” (ediţia a XII-a)

DGETS

concurs

Pascal I.

53.

Aprilie - mai

Proiectul: „Arată că-ţi pasă”

DGETS

Proiect ecologic

Motruc A.

54.

Aprilie

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret

MOLDEXPO

Expoziţie

Ponomari T.

Perţu V.

55.

Aprilie

Săptămîna bibliotecii în şcoală

Liceu

Plan de activitate

Ponomari T.

Perţu V.

56.

27 aprilie

Sărbătoarea naţională Ziua Drapelului

liceu

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

57.

Mai

Săptămîna europeană: „Uniunea Europeană în viziunea tinerilor”

Liceu

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

58.

15 mai

Ziua mondială a familiei

Liceu

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

59.

20 – 31 mai

Festivalul liceal „Vivat GAUDEAMUS”

SF, holuri

Plan de activitate

Andoni V.

Cîrnaţ M.

60.

Mai

„Constelaţia dansului – 2016” (ediţia a XIX”)

Teatrul „Guguţă”

Concurs

Sîrbu A.

61.

31 mai

Ultimul sunet

Scuar

Careu solemn

Dir. cl. A XII-a

Ponomari T.

62.

1 iunie

Acţiuni dedicate Zilei Mondiale a Copilului

Scuarul Operei Naţionale

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

 

 

 

Activitatea Centrului Sportiv

Şendrea Marina

Responsabil al Centrului Sportiv

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Conţinutul tematic

Termen

Responsabil

Note

1.

Testare iniţială

septembrie

Şendrea M. Munteanu S.

 

2.

Campionatul liceului la fotbal

Sept.-oct.

Munteanu S. cl.12

 

3.

Crosul tradiţional de toamnă

octombrie

Şendrea M. Munteanu S.

 

4.

Campionatul liceului la baschet

noiembrie

Şendrea M. cl. 12

 

5.

Ziua Sănătăţii „Sport pentru minte şi sănătate”

noiembrie

Şendrea M. Munteanu S.

 

6.

Campionatul liceului la volei

Ian.-febr.

cl. 12

 

7.

Liga preuniversitară la baschet băieţi sector Ciocana

ianuarie

Şendrea M.

 

liceul Dacia”,LTS2

9.

Campionatul sectorului la volei

Martie

Munteanu S.

C.Negruzzi”, „Berezovschi”

10.

Campionatul municipal la rugby

mai

Munteanu S.

liceul D.Aligheri”

11.

Întrunirea turistică a elevilor

mai

Şendrea M.

c.Panaşeşti,

12.

Olimpiada la educaţia fizică cl.IX, XII

aprilie

Şendrea M.

liceul „C.Negruzzi”

13.

Colocviu la educaţia fizică cl. IX, XII

mai

Şendrea M.

Munteanu S.

 

14.

Cursa olimpică 2013

mai

Şendrea M.

Munteanu S.

Parcul de odihnă „Valea trandafirilor”