Din dragoste pentru Pământ

Astăzi la IPLT ,,Gaudeamus,, s-a desfăşurat în aer liber Maratonul Ecologic ,,Din dragoste pentru Pământ,, organizat de şeful Centrului Ecologic- Petrache Ina împreună cu Şendrea Marina - şeful Centrului Sportiv. Elevii claselor a 5g1, 5g2, 5g3, 5g4, 5g6 s-au implicat civic în acţiuni de îmbunătąţire a stării ecologice - au plantat în jur de 20 de arbori şi arbuşti. Au promovat în rândul elevilor liceului principiile educaţiei pentru mediu şi pentru sănătatea proprie şi a celor din jur. Au dat dovadă de originalitate şi creativitate la crearea lucrărilor, prin care au transmis mesage eco- etice. N-au rămas în umbră nici diriginţii claselor, care au fost antrenaţi activ... Rămâne să apreciaţi!!!