Admiterea 2022

Calendarul concursului de admitere în învățământul liceal pentru anul de studii 2022-2023, după cum urmează:

I etapă (11-29 iulie 2022):

  • 11-22 iulie – depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma escoala.chisinau.md;
  • 25-26 iulie – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
  • 25-26 iulie – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor in învățământul liceal);
  • 27 iulie – anunțarea rezultatelor concursului de admitere.
  • 28-29 iulie 2022 – prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS.

II etapă (08-16 august 2021) va fi organizată în instituțiile care, conform planului de admitere în liceu, dispun de locuri vacante:

  • 8-10 august 2022- depunerea actelor pentru înscrierea la concurs pe platforma www.escoala.chisinau;
  • 11 august 2022 – concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs);
  • 11 august 2022 – proba de concurs (pentru instituțiile liceale cu admitere în baza probelor suplimentare, conform Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal);
  • 12 august 2022- anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
  • 15-16 august 2022 – prezentarea raportului final privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu în adresa DGETS.