March 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Autoconducere - Festival

Consiliul liceal al L.T. Gaudeamus”

●Informaţii generale:
Consiliul liceal este forma de autoconducere a elevilor din Liceul Teoretic “Gaudeamus” , ce urmăreşte realizarea obiectivelor:

 • Dezvoltarea capacităţii de autoconducere a elevilor;
 • Implimentarea proiectelor interactive pentru elevi;
 • Stabilirea unui parteneriat cu alte organizaţii similare ;
 • Implicarea direct în dezvoltarea comunităţii şcolare;
 • Sporirea prestigiului Liceului Teoretic “Gaudeamus” prin activităţile desfăşurate.

Consiliul liceal reprezintă interesele tuturor elevilor din Liceul Teoretic ,,Gaudeamus”.

●Componenţa:

 • Din Consiliul liceal face parte cîte un reprezentant al fiecărei clase din liceu, ales în mod democratic la începutul fiecărui an şcolar.
 • Senatul Elevilor este condus de un Preşedinte, ales de către întreg colectivul de elevi şi profesori al liceului în cadrul unor alegeri democratice organizate la începutul fiecărui an şcolar.
 • Pentru anul şcolar 2015- 2016, preşedinte a fost selectată eleva clasei a XI-a R,

Balan Diana:

 • Vicepreşedintele responsabil de clasele a V-a -a IX-a:

Bulicanu Adelia, elevă a clasei a IX-a R1:

 • Vicepreşedintele responsabil de clasele a X-a -a XII-a:

Bivol Ina, elevă a clasei a XI-a LM 1:

 • Secretar- Cepoi Miroslav, elev al clasei a X-a R.
 • Ministerul Educaţiei este responsabil de evidenţa frecvenţei elevilor, precum şi de întîrzierile acestora.

Preşedinte- Ghilaşcu Francesca, elevă a clasei a XI-a LM 2.

 • Ministerul Culturii este responsabil de evidenţa participării elevilor la concursurile liceale, municipale, republicane, international.

Preşedinte- Botnari Vlada, elevă a clasei a IX-a R 1.

 • Ministerul Publicităţii este responsabil de pregătirea materialelor necesare pentru organizarea sărbătorilor, seratelor , precum şi de organizarea prezentărilor de postere, reviste, site-ul liceului.

Preşedinte- Barcari Dan, elev al clasei a XI-a LM 2.

 • Ministerul Sportului este responsabil de organizarea excursiilor, marşurilor turistice, precum şi de organizarea concursurilor sportive.

Preşedinte- Platon Daniel, elev al clasei a VII-a R 3.

 • Ministerul Economiei este responsabil de organizarea activităţilor economice.

Preşedinte- Muntean Nicolae, elev al clasei a XII-a R 1.

 • Ministerul Muncii şi Ecologiei este responsabil de organizarea zilelor sanitare şi de evidenţa claselor de serviciu.

Preşedinte- Chiperi Adriana, elevă a clasei a V-a lm.


 

Activitatea autoconducerii şcolare:

Obiective:

·Realizarea dreptului tuturor subiecţilor procesului educaţional de a participa în administrarea instituţiei.

·Susţinerea si dezvoltarea iniţiativei elevilorîn organizarea activităţilor instituţiei.

·Protejarea drepturilor elevilor, părinţilor, profesorilor.

·Formarea deprinderilor practice de viaţă intr-o societate civică prin intermediul tehnologiilor de joc.

·Educarea sferei emoţional-volitive a personalităţii, îndeosebi a unor calităţi ca responsabilitatea, iniţiativa, spiritul întreprinzător.

 

Componenţa Senatului liceal:

Preşedinte: Cobilcă Patricia cl. XIum;

 

Membrii:

Colesnic Ionela 11 real2

Secrieru Eerica 10 real1

Munteanu Nicolae 10 real1

Guba Cristian 10 real2

Pereteatcu Adelina10 real2

Bujac Cristina 10 real1

Capiţa Diana 7 ec1

Carazan Ana-Lucia 10 real2


Tabelul activităţilor preconizate pentru anul de studii 2015-2016

 

Nr.

Conţinut tematic

Termen

Responsabil

1.

1.Planul de lucru al Consiliului liceal pentru anul de studii 2015 – 2016.

2.Programul de activităţi pentru decada „Să facem cunoştinţă”.

3.Constituirea organelor de autoconducere ale claselor.

4.Proiectarea activităţilor de sărbătorire a Zilei profesionale a Pedagogului.

5.Campania informaţională de promovare a voluntariatului.

septembrie

Cîrnaţ M.

Muntean N.

2.

1.Totalurile activităţii Consiliului în luna septembrie.

2.Programul de lucru al Consiliului pentru luna octombrie.

3.Electorala 2015. Constituirea Comisiei electorale. Campania electorală. Alegerile în Consiliul liceului. Concursul companiilor şcolare 2015. Programul de activitate al ME şi Băncii liceale.

octombrie

Cîrnaţ M.

Muntean N. CEE,

AndoniV. CIEL

3.

1.Totalurile activităţii Consiliului în luna octombrie.

2.Programul de lucru al Consiliului pentru luna noiembrie.

3.Ziua internaţională a tineretului

 

noiembrie

Cîrnaţ M

Preşedintele Consiliului

 

4.

1.Totalurile activităţii Consiliuluipentruluna noiembrie.

2.Programul de lucru al Consiliului pentru luna decembrie.

3.Totalurile Concursului Companiilor şcolare.

4.Proiectarea activităţilor Consiliului pentru sem. II.

decembrie

Cîrnaţ M.

Preşedintele Consiliului

AndoniV.

CIEL

5.

1.Totalurile activităţii Consiliului pentru sem. I.

2.Programul de lucru al Consiliului pentru luna ianuarie.

3.Discutarea raportului Băncii Liceale despre rezultatele activităţii Companiilor şcolare.

4.Examinarea proiectelor de parteneriat preconizate pentru sem.II

5.Planificarea activităţilor pentru Dragobete şi Sf. Valentin;

ianuarie

Cîrnaţ M

Preşedintele Consiliului

CIEL

CEE

6.

1.Totalurile activităţii Consiliuluipentru luna ianuarie.

2.Rezultatele parteneriatuluide schimb de experienţă între licee;

3.Pregătirea Lunaruluide propagare a cunoştinţelor juridice „Noi şi Legea”;

4.Proiectarea activităţilor de Ziua Femeii;

februarie

Cîrnaţ M

Preşedintele Consiliului

Departamentul Justiţie CEE

7.

1.Totalurile activităţii Consiliuluipentru luna februarie.

2.Proiectareaactivităţilor din cadrulBilunarului Ecologic;

3.Ziua internaţională a femeii

martie

Cîrnaţ M.

Preşedintele Consiliului

CE

8.

1.Totalurile activităţii Consiliuluipentru luna martie.

2.Proiectarea complexului de activităţi pentru Festivalul Liceal „Vivat GAUDEAMUS!”

aprilie

Cîrnaţ M.

Preşedintele Consiliului

Centrele Educaţionale

9.

1.Totalurile activităţii Consiliuluipentru luna aprilie;

2.Examinarea şi aprobarea rezultatelor raiting-ului elevilor şi colectivelor de clasă;

3.Raportul de activitate a Consiliului pentru anul de studii 2015-2016;

4.Discutarea propunerilor şi sugestiilor pentru activitatea Consiliului pentru anul următor;

mai

Cîrnaţ M.

Preşedintele Consiliului