Serbări şi activităţi tradiţionale.

Activităţi cognitive, culturale şi de agrement:

 

Nr

Termen de rea-lizare

Conţinutul tematic

Locul desfăşurării

Mod de reali-zare

Responsabil

1.

26 august

„Întruniri liceale” – cunoştinţă cu liceul şi posibilităţile de încadrare în activităţile extracurriculare

SF

Training

Ponomari T.

Andoni V.

2.

1 septembrie

Ziua cunoştinţelor - acţiuni consacrate începutului noului an de studii 2015-2016

scuarul liceal

careu

Ponomari T.,

Andoni V.

3.

1 septembrie

Prima oră de dirigenţie la libera alegere a dirigintelui

sălile de clasă

lecţie

Andoni V.

Diriginţii

4.

8-12 septembrie

Săptămîna manualului în şcoală

Biblioteca

training

Perţu V.

5.

21 septembrie

Ziua Internaţională a Păcii

scuar, săli de clasă

Flash mob

ore de dir.

Cîrnaţ M.

Consiliul liceal

6.

28 septembrie

Ziua Mondială a Dreptului de a Şti

scuar, săli de clasă

Flash mob

ore de dir.

Ciobanu Z.

Ponomari T.

7.

17-28 septembrie

Decada „Să facem cunoştinţă” – prezentarea şi publicitatea cercurilor liceale.

SF, holuri, săli de clasă.

Prezentări, concerte, expoziţii

Andoni V. Ponomari T.,

cond. de cerc.

8.

1-12 septembrie

1-12 februarie

1-12 mai

Decada educaţiei rutiere „Atenţie – Copii!”, organizarea acţiunilor de sensibilizare a opiniei publice

Săli de clasă, SF, SA

Ore de dir.,

Mese rotunde, discuţii

Andoni V..

Diriginţii

9.

septembrie 2015

Acţiuni europene „Săptămîna Europeană a Mobilităţii”

liceu

diverse

Andoni V.

Cîrnaţ M.

Diriginţii

10.

septembrie 2015 – mai 2016

Proiect social: „Importanţa apei pentru sănătatea copiilor”

Liceu, municipiu

diverse

Motruc A.

11.

02 octombrie

Ziua Pedagogului

SF

Concert

Diriginţii claselor a 12-a

12.

05-09 octombrie

Maratonul Ecologic

scuarul liceului

concurs

Motruc A.

Şendrea M.

Muntean S.

diriginţii

13.

05 – 13 octombrie

Concursul: „Oraşul meu – mîndria mea”

liceu

concurs

Andoni V.

Cîrnaţ M.

Diriginţii

14.

12-13 octombrie

Toamna de aur

SF

concurs

Cimpac N.

Caisîm T.

15.

13 octombrie

Hramul liceului

SF

Masă rotundă, slujbă rel.

Doibani T.

Motruc A.

16.

octombrie

Educaţie prin experienţă

DGETS

Proiect educaţional

Cîrnaţ M., CL

17.

octombrie

Concursul municipal de aranjament floristic

COTN

concurs

Motruc A., Caisîm T., Noroc V.

18.

22 octombrie

Iniţierea în liceeni

SF

concurs

Ponomari T.

19.

3 octombrie

Balul Bobocilor

SF

Concurs

Diriginţii claselor a 10-a

20.

 

 

 

27 octombrie

22 decembrie

9 martie

19 mai

26 noiembrie

17 decemrie

25 februarie

5 noiembrie

21 ianuarie

24 martie

12 mai

 

Activităţi educaţionale cu elevii din clasele a V-a nou-formate:

“În toamnă ca-ntr-o poveste”- 5 real 3

“Feeria de Crăciun”- 5 real1

« O floare pentru scumpa mamă» - 5 lm

«În grădina copilăriei»- 5 real 2

”Festivalul tradiţiilor de toamnă ”- 6 lm şi 6 real3

”O aventură pe portativ”- 6 real1

”Deştepţii şi deşteptele” – 6 real2

”Poezie, muzică, culoare” – 7 real 2

”Miracolul cuvintelor cerne fără răgaz” – 7 lm

”În lumea tainelor ştiinţei”- 7 real 1

”O călătorie în jurul lumii” -7 real 3

 

 

SF

SF

SF

SF

Concursuri interactive, muzicale, distractive

T. Ponomari, diriginţii claselor a 5-a – a 6-a şi a 7-a

21.

Octombrie 2015 – martie 2016

Concursul national de creaţie literară „Scrisoare mamei”

Minicipiu, DGETS

concurs

Profesorii de l. şi lit. rom

22.

Octombrie 2015 – aprilie 2016

Concursul Companiilor şcolare

liceu

concurs

Andoni V.

23.

17 noiembrie

Ziua naţională a Tineretului şi Ziua Internaţională a Studenţilor

SA

training

Cîrnaţ M.

24.

Noiembrie-

Concursul municipal „O viaţă nu costă nimic, nimic nu valorează cît o viaţă”, consacrat Zilei internaţionale de combatere a maladiei SIDA

Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină”

Concurs

Motruc A. Ponomari T.

25.

19 noiembrie

Ziua mondială de prevenire a abuzului faţă de copii.

Săli de clasă

Masă rotundă

Cîrnaţ M. Diriginţii

26.

20 noiembrie

Ziua mondială a drepturilor copilului

Liceu

Flash mob

ore de dir.

Cîrnaţ M.

27.

Noiembrie

Aprilie

Campania de promovare a modului sănătos de viaţă „PRO Sănătate”

Liceu

Plan de activitate

Motruc A.

28.

9-20 noiembrie

Decada informaţională„Cunoaşte-ţi drepturile”

Liceu

Plan de activitate

Andoni V., prof. de ed. civ.

29.

7 – 24 decembrie

Acţiuni de caritate „Povestea de iarnă”, Caravana de Crăciun.

Orfelinate, spitale, case de copii

Vizite, reprezentaţii

Andoni V.

30.

Decembrie

Festivalul-concurs municipal al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă „Să trăiţi, să-nfloriţi”

Teatrul „E. Ionescu”

Concurs

Andoni V.

31.

Decembrie

Festivalul Voluntarului „Fii mîndru că eşti voluntar”

Teatrul de Operă şi Balet „M.Bieşu”

Festival

DGETS

32.

23 decembrie

Concursul liceal „Colinde colinde...”

SF

Concurs

Cîrnaţ M.

33.

21-24 decembrie

Divertisment artistic dedicat sărbătorilor de iarnă.

SF, holuri, săli de clasă

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

Ponomari T.

34.

Decembrie

Campania informaţională de promovare a activismului civic ,,E timpul să fim altfel!”

DGETS, instituţiile de învăţământ preuniversitar

Campanie informaţională

Centrul de voluntariat şi caritate

35.

24 decembrie

Întîlnirea cu absolvenţii

SF, săli de clasă

Plan de activitate

Ponomari T.,

Dir. cl. a XII-a

36.

Ianuarie-aprilie

„Umăr la umăr”

DGETS

Proiect comunitar

CL, Cîrnaţ M.

37.

Ianuarie

„Voluntariatul – implicare active în folosul comunităţii”

DGETS

Dialog public

 

38.

11-22 ianuarie

Eminesciana

Liceu

Plan de activitate

CM de filologie

39.

10 februarie

Ziua siguranţei pe Internet

Liceu

Victorină

Dicusar L.

40.

24 februarie

Dragobetele: Miss „GAUDEAMUS”

Liceu

Concurs

Ponomari T.

Cîrnaţ M.

41.

martie-mai

Concursul municipal „Ploaia de stele” (ediţia a IX-a)

Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină”

Concurs

Andoni V.,

Cîrnaţ M.

42.

martie-mai

Concursul municipal „Din istoria neamului – Cîntare limbii române”

Centrul de cultură şi artă „Ginta Latină”

Concurs

Ponomari T.

43.

1 martie

Mărţişor

SF

Concert

Ponomari T.

Motruc A.

44.

2 martie

Ziua comemorării veteranilor de război pentru Independenţă

liceu

diverse

Andoni V., diriginţii

45.

3 martie

„Sărut, femeie, mîna ta...”

SF

Concert

Cîrnaţ M.

Ponomari T.

46.

Martie-aprilie

Bilunarul ecologic

COTN, liceu

Plan de activitate

Motruc A.

47.

Martie-aprilie

Festivalul concurs „La fîntîna dorului”

Conform orarului

Concursul col. de dans popular

Andoni V., Cîrnaţ M.

48.

22 martie

Ziua mondială a apei (sesiune de referate şi comunicări)

DGETS, liceu

Plan de activitate

Motruc A.

49.

Aprilie-mai

Organizareaparticipării la zilele uşilor deschise în instituţiile de învăţământ profesional şi universitar

Instituţii de învăţământ prof. şi universitar

Prezentări, excursii

CMIOP

50.

Aprilie

Concursul pentru cel mai reuşit proiect al orei de dirigenţie.

DGETS

Concurs

Andoni V.

Cîrnaţ M.

51.

7 aprilie

Ziua mondială a sănătăţii

Liceu

Flash mob

ore de dir

Motruc A..

Kovalskaia E.

52.

Aprilie-mai

Concursul „Tînărul plastician - 2016” (ediţia a XII-a)

DGETS

concurs

Pascal I.

53.

Aprilie - mai

Proiectul: „Arată că-ţi pasă”

DGETS

Proiect ecologic

Motruc A.

54.

Aprilie

Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret

MOLDEXPO

Expoziţie

Ponomari T.

Perţu V.

55.

Aprilie

Săptămîna bibliotecii în şcoală

Liceu

Plan de activitate

Ponomari T.

Perţu V.

56.

27 aprilie

Sărbătoarea naţională Ziua Drapelului

liceu

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

57.

Mai

Săptămîna europeană: „Uniunea Europeană în viziunea tinerilor”

Liceu

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

58.

15 mai

Ziua mondială a familiei

Liceu

Plan de activitate

Cîrnaţ M.

59.

20 – 31 mai

Festivalul liceal „Vivat GAUDEAMUS”

SF, holuri

Plan de activitate

Andoni V.

Cîrnaţ M.

60.

Mai

„Constelaţia dansului – 2016” (ediţia a XIX”)

Teatrul „Guguţă”

Concurs

Sîrbu A.

61.

31 mai

Ultimul sunet

Scuar

Careu solemn

Dir. cl. A XII-a

Ponomari T.

62.

1 iunie

Acţiuni dedicate Zilei Mondiale a Copilului

Scuarul Operei Naţionale

Plan de activitate

Cîrnaţ M.